Növbəti


Octopus Shoots Out of Man's Mouth

1738 baxış
COMEDY AZ
0
Paylaşdı 11 Jun 2018 / də Komediya

Disgusting! Why would anyone eat octopus at all? You heathens. Check out this hilarious prank from the guys over at Just For Laughs Gags!

Daha çox
0 Rəylər sort Sırala

Növbəti