Növbəti


Waiter Falls Straight Out of the Sky

1676 baxış
COMEDY AZ
0
Paylaşdı 11 Jun 2018 / də Komediya

If my next waiter doesn't fall from the sky to greet me, then they aren't good enough. Get you one of these guys.

Daha çox
0 Rəylər sort Sırala

Növbəti